Cenník

Buddhistické kurzy

Radi by sme vás zapojili do fungovania nášho centra, a preto ceny za buddhistické kurzy nebudú fixné, ale odporúčané. Iné kurzy v našom centre sú za fixné ceny (zvyčajne tá stredná odporúčaná cena). Dovoľte, aby sme vám predstavili tento model:

Minimálna suma: 21 € osoba/noc

 • Zvoľte túto sumu, ak je to najviac, čo si môžete v súčasnosti dovoliť.
 • Na základe tejto sumy bude vyrátaná záloha za kurz. Avšak treba zohľadniť rôznu dĺžku vášej účasti na kurze, čiže záloha nemusí byť vždy minimálna suma, ktorú od vás budeme požadovať.

Odporúčaná suma 33 € osoba/noc

 • Držte sa okolo tejto sumy, ak máte pocit, že vaše príjmy sú na priemernej úrovni.
 • Rozdiel voči zálohe a sume, ktorú by ste radi za kurz zaplatili sa dá doplatiť v hotovosti po príchode do centra.

Darcovská suma 40 € (a viac) osoba/noc

 • Táto, alebo vyššia suma je pre tých čo chcú podporiť naše centrum a ostatných meditujúcich. Horná hranica závisí len od vašej štedrosti.

Sólo ubytovanie 45 € osoba/noc

 • Štandartne sú ubytované dve osoby na izbe. V prípade, ak máte záujem o sólo ubytovanie zaškrtnite túto preferenciu pri registrácii. K sólo ubytovaniu sa vieme vyjadriť až keď sa uzavrie prihlasovanie. Dovtedy nedávame nikomu garanciu sólo izby. Cena je v tomto prípade fixná 45 €.

V praxi to znamená, že každý zaplatí toľko, koľko je v jeho možnostiach a to, koľko zaplatíte za kurz, sa bude odvíjať od vašej štedrosti. Ak sa pýtate, či je tento model udržateľný, veríme, že áno a máme na to svoje dôvody:

 • Štedrosť je jedna zo základných vlastností, ktoré buddhisti kultivujú, a preto chceme budovať a podporovať komunitu, ktorá rozvíja túto prospešnú vlastnosť.
 • Ako laici (na rozdiel od mníchov) nemáme toľko možností na meditáciu, a preto je rozvíjanie štedrosti zásadným aspektom našej praxe. Naše činy ovplyvňujú našu myseľ, a preto vám chceme dať priestor na robenie tých správnych rozhodnutí. Štedrá myseľ je uvoľnená, šťastná a spokojná.
 • Učenie Dhammy je šírené bez nároku na honorár, pretože Dhamma je peniazmi neoceniteľná. Preto všade vo svete fungujú meditačné centrá len vďaka dobrovoľným príspevkom. Veríme, že aj u nás je dostatok ľudí, ktorí ocenia tento zámer a podporia centrum Javorie, aby mohlo dlhodobo fungovať.
 • Podpora Dhammy výrazne zlepšuje kammu. Dobrá kamma pomáha dobrej meditácií. Radi by sme priniesli na Javorie atmosféru uvoľnenej štedrosti a porozumenia podstaty duchovnej praxe. K tomu by mohli byť nápomocné aj variabilné ceny, pretože šťastný meditujúci rovná sa dobrá meditácia.
 • Kto bol v našom centre vie, že chceme ľuďom poskytovať tie najlepšie možné podmienky na meditáciu. Radi by sme oslovili každého, kto vie oceniť kvalitu, aby sa začal podieľať na zveľaďovaní a napredovaní centra Javorie.
 • Bohatší a majetnejší môžu svojimi vyššími príspevkami podporiť v meditácii tých menej majetných, takže i študenti či dôchodcovia si budú môcť dovoliť prísť meditovať na dlhšie.
 • Sme presvedčení, že štedrosť nie je daná len kultúrou, ale je vlastná každému z nás. Ak sa cítite byť súčasťou veľkej Sangha rodiny, ak vám učenie a stretnutia s učiteľmi Dhammy priniesli úžitok, ak ste uchopili neoceniteľnú hodnotu Dhammy a dôležitosť štedrosti (Dána) a inšpiruje vás altruizmus a princíp dávania, tak iste chápete náš zámer s odporúčanými cenami.

Nech je vám vaša štedrosť prospešná pri vašej praxi! Čím viac človek dáva, tým viac sa mu dostane.

V cene nie je zahrnutý poplatok obci v sume 0,50€ / noc. Doplatok za daň obci ako aj doplatok k odporúčanej cene s platí priamo na mieste pri príchode do centra.

Chcete sa stať donorom centra Javorie?

Budeme radi, ak sa Javorie stane aj vaším centrom, a preto vám chceme ponúknuť možnosť stať sa pravidelným donorom. Z tohto dôvodu spúšťame projekt "Staňte sa donorom Javoria". (Viac info čoskoro)

Samozásed

Pre samostatné meditačné ústranie poskytujeme základnú cenu 10 € za osobu na noc. Cena sa však upravuje podľa jednotlivých typov chatiek a ročného obdobia (viď tabuľka). Organizátor si vyhradzuje právo na určenie vhodného ubytovania na základe danej situácie. Pri pobyte dlhšom ako 14 dní vám jeden deň neúčtujeme, resp. pri dlhodobých pobytoch je cena podľa dohody. Pozrite si typy ubytovania.

UBYTOVANIE LETO JAR/JESEŇ ZIMA
Hlavná budova 10€ 10€ 10€
Malá kuti 10€ - -
Chatka Viriya 10€ 15€ -
Chatka Viveka 10€ 10€ 10€
Chatka Pañña 15€ 15€ 20€