Pasada Bhikkhu

Bhante Pasada se narodil v roce 1982 v Praze. Vystudoval medicínu a pracoval 4 roky v oboru psychiatrie. S Buddhovym učením (Dhammou) přišel do styku během studia na vysoké škole. Přerušil na rok studium a odjel na Srí Lanku, kde strávil půl roku intenzivní meditací v lesních klášterech. Tato zkušenost změnila jeho život. Porozuměl, že cesta Dhammy je ušlechtilou cestou míru, která nabízí možnost osvobození z existenciálního utrpení, s nímž je každý z nás nevyhnutelně konfrontován. Po návratu ze Srí Lanky pokračoval v medicíně, nicméně jeho srdce zůstalo v tichém přítmí tropického lesa na ostrově v Indickém oceánu. Dokázal žít bez svého srdce dalších 8 let, dokud ho nakonec život sám, tak jak se vyjevoval ve své neuspokojivosti a pomíjivosti nedonutil si uvědomit, ze zapomněl na to nejdůležitější a že život bez srdce postrádá smysl. Ukončil kariéru lékaře a v roce 2012 odjel znovu na Srí Lanku, kde opět vstoupil do mnišského řádu. Prvních několik let pobýval v různých meditačních klášterech, stále ještě hledající radu a útočiště vně sebe, dokud nakonec nepochopil, že vně sebe člověk nikdy žádné skutečné útočiště nalézt nemůže. V současné době žije spokojeně sám v lesní chýši uprostřed divočiny.

Centrum Javorie pozvalo bhante Pasadu na tradiční 3 měsíční mnišské ústraní (červenec - říjen). V tomto období bude k dispozici těm, kteří touží prohloubit svou meditační praxi a seznámit se důkladněji s původním Buddhovym učením. Bhante Pasada nevede organizované meditační zasedy. Dává přednost individuálnímu sdílení zaměřenému na konkrétní životní situace. Buddhovu Dhammu chápe jako autenticky život v pravdě a dobru, jehož esenci je zříkání a nikoliv získávání. Díky jeho psychiatrickým zkušenostem se zároveň otevírá možnost i těm, jejichž spirituální praxe je vážně limitovaná duševní nemocí či psychologickými problémy.

Pasada Bhikkhu
MNÍCH / ČESKO
Mních / laik : mních
Oslovenie : bhante
Tradícia : théraváda
Pôvod : Malajzia
Komunikačný jazyk : Čeština, Angličtina