Ivanka Loučková

Ivana Loučková je najdlhšie pôsobiaca laická učiteľka meditácie Satipatthána-Vipassana v Čechách. Začala učiť už na začiatku devedesiatych rokov a meditáciu vyučuje nepretržite dodnes. V súčasnej dobe pracuje ako docentka na Katedre sociálnych vied Fakulty sociálnych štúdií na Ostravskej univerzite. Svojej osobnej praxi Buddhovho učenia sa začala venovať na začiatku 80tich rokov. Jéj kurzy sú štrukturované, s presným harmonogramom.

Ivanka Loučková
LAIK / ČESKO
Mních / laik : laik
Tradícia : Theraváda
Pôvod : Česko
Komunikačný jazyk : Čeština, Angličtina
Typy kurzov : Satipathana-Vipassana
Režim : prísny
Dodržuje sa : 5 predsavzatí