Bhante Panadure Chandaratana Thero

Bhante sa narodil v roku 1972 na Srí Lanke. Vyštudoval elektrické inžinierstvo (1998) a IT technológie (2008). Pred tým ako ordinoval za mnícha pracoval s automatizačnými systémami a kontrolou.

Svoju mníšsku ordináciu dostal v roku 2008 v lesnom kláštore Na Uyana od ctihodného NaUyane Ariyadhamma Mahá Thera. Nasledovných 6 rokov praktikoval meditáciu Vipassana aj Samatha pod vedením svojho učiteľa ako aj pod vedením S. Ñāṇasiriho. Po tomto základnom tréningu začal viesť pravidelné hodiny meditácie v kláštore Mandaka Vihara v Malajzií. Pritom pomáhal s prekladom Dhamma prednášok ctihodného Na Uyane Ariyadhamma Maha Thera prezentovaných počas návštevy ctihodného v Malajzií. V roku 2014 bol pomocným učiteľom na meditačnom kurze vedenom ctihodným Sayadaw U Pandita v Barme. Po príchode z Barmy na začiatku roku 2015 sa usadil v lesnom kláštore Nissarana Vanaya a praktikoval pod vedením ctihodného Dhammajivu Mahá tehru. Od roku 2016 vedie v kláštoroch Nissarana (Meethirigala), Kalalgoda (Kolombo) a Ñāṇārāma (Thalawathugoda) meditačné kurzy. Od roku 2017 v kláštore Nissarana zastáva pozíciu Zástupcu Opáta, inými slovami je pravou rukou ctihodného Dhammajivu. V posledných rokoch cestuje aj do zahraničia, viedol kurzy napríklad v Pethe v Austrálii.

Zopár jeho Dhamma prednášok je k dispozícií na tomto odkaze: www.nissarana.lk

Mních / laik : mních
Oslovenie : bhante
Tradícia : théraváda
Pôvod : Sri Lanka
Komunikačný jazyk : Angličtina
Dodržuje sa : 8 predsavzatí