Podporte nás

Uvítame akýkoľvek finančný dar, malý aj veľký, jednorázový alebo pravidelný. Nechávame to na vašich možnostiach a cítení. Naša vízia je mať dostatok donorov, ktorí budú podporovať chod občianskeho združenia tak aby mohlo napĺňať svoju činnosť. Čiže organizovať kurzy, prednášky a starať sa o mnichov. 

Meno organizácie: Sati Slovensko o.z.

Adresa: Horný Tisovník 202, 962 75

Meno banky: ČSOB

IBAN: SK86 7500 0000 0040 1490 3479 

SWIFT/ BIC: CEKOSKBX

Do poznámky napíšte: "Dána", alebo nič

 

Ako nás môžete podporiť? 

 1. Jednorazovým finančným darom
 2. Pravidelnou finnačnou podporou v podobe trvalého príkazu
 3. Darovaním vaších 2% z daní. 

Saddhu Saddhu Saddhu 

2% z vaších daní

Ak ste sa rozhodli darovať nám vaše 2% tu sú všetky potrebné údaje: 

ICO:31800769

SID: nemáme - nevyplňa sa

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Sati Slovensko

Sídlo: Horný Tisovník 202, 962 75

IBAN: SK86 7500 0000 0040 1490 3479 

(prosím nepoužívajte toto číslo účtu na platenie zálohy na kurzy)

Postup pre zamestnancov:

 1. do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daňa vystaveniePotvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % (alebo 3 %), ktoré môžete poukázať Javoriu (cez naše o.z. SATI SLOVENSKO) - minimálna čiastka sú 3 eurá.
 2. vypíšteVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane(predvyplnené tlačivo tu)
 3. obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do30.4.2021.

Kedy môžem darovať 3 % z dane?

Ak ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie. V takom prípade je potrebné na daňový úrad doručiť aj toto potvrdenie.

Postup pre fyzické osoby / živnostníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami

 1. vyplňte daňové priznaniepodľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali. Nachádzajú sa tam aj kolónky na poukázanie 2 % (alebo 3 %) z dane z príjmov fyzickej osoby.
 2. vypočítajte si 2 % (alebo 3 %) z dane z príjmov , ktoré môžete poukázať Javoriu (cez naše o.z. SATI SLOVENSKO) – minimálna čiastka sú 3 eurá.
 3. do príslušných kolónokdoplňte naše údaje:

IČO: 31800769

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SATI SLOVENSKO

Sídlo: Horný Tisovník 202, 962 75 Horný Tisovník

 1. Kompletne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na Váš daňový úrad do lehoty, ktorú máte na podanie daňového priznania(zvyčajne do31.3.2021)V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kedy môžem darovať 3 % z dane?

Ak ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie. V takom prípade je potrebné na daňový úrad doručiť aj toto potvrdenie.

Postup pre právnické osoby

 1. vyplňtedaňové priznanie pre právnické osoby.Nachádzajú sa tam aj kolónky na poukázanie 1 % (alebo 2 %) z dane z príjmov právnickej osoby.
 2. vypočítajte si 1 % (alebo 2 %) z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať Javoriu (cez naše o.z. SATI SLOVENSKO), prípadne viacerým prijímateľom  – minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8 euro.
 3. do príslušných kolónokdoplňte naše údaje:

IČO: 31800769

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SATI SLOVENSKO

Sídlo: Horný Tisovník 202, 962 75 Horný Tisovník

 1. Kompletne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na Váš daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kedy môžem darovať 2 % z dane?

Ak ste v roku 2020 alebo v roku 2021 až do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane akejkoľvek organizácii nezriadenej za účelom podnikania, tak môžete poukázať 2 % z dane.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá (napr. kópia darovacej zmluvy) – tie sú dôležité pri prípadnej kontrole.

Ako využijeme Vaše 2 %?

Pomôžu nám pri organizovaní kurzov, aby ste sa u nás cítili príjemne nielen vy, ale aj naši učitelia. Aby sme vedeli pohotovo reagovať na aktuálne potreby, či požiadavky, ktoré počas našej činnosti vznikajú.

Vďaka nim budeme aj naďalej šíriť dhammu medzi ľuďmi. Finančne podporujeme vydávanie kníh a brožúr o meditácii.

Vaše 2 % k nám pomôžu priviezť učiteľov nielen z „blízkeho“ okolia, ale aj mníchov z ďaleka. Ich cestovné výdavky uhrádza v plnej sume centrum (prípadne viacero centier).

Počas Vassa k nám pozývame mníchov, ktorí sú nápomocní pri vašich samozásedoch. Ich pobyt je spojený s výdavkami bežného života.