O nás

Sme občianske združenie, ktoré v našich končinách od roku 1998 organizuje meditačné vipassanové kurzy. Začínali sme na chatách a penziónoch. Hrb, Fačkvské sedlo a iné, dnes už legendárne miesta dlho zostávajú v našej pamäti. V roku 2013 sa zhmotnili dlhoročné sny Slovenskej buddhistickej sanghy a otvorilo sa theravádové meditačné centrum Javorie. Na Slovensku tak vznikol veľmi príjemný priestor na praktikovanie meditácie sathipatána-vipassana. 

Snažíme sa vytvoriť miesto, v ktorom môžu ľudia nerušene meditovať a venovať sa intenzívnej meditačnej praxi.