Novinky

Naše združenie nepoužíva sociálne siete.
Novinky na našej stránke obsahujú tie najaktuálnejšie informácie ohľadom naších aktivít, plánov a zdieľania informácii

Naša najväčšia novinka, je naša nová vízia. Prečítajte si ju tu: