Novinky

Naše združenie nepoužíva sociálne siete.
Novinky na našej stránke obsahujú tie najaktuálnejšie informácie ohľadom naších aktivít, plánov a zdieľania informácii

Končí vasa, avšak mnísi naďalej ostávajú. 

Ctihodný Pasada a ct. Khavidhaja, dvaja český mnísi zostávajú u nás na dobu neurčitú. Zatiaľ sme sa bavili o celej zime. Jednak sa im nedá vrátiť na Sri Lanku, ale ja si myslím, že je to hlavne tím, že sa im na Javorí páči! ???????? Je to radosť, ale aj zodpovednosť. Týmto by sme vás chceli poprosiť o výpomoc. Prídite im navariť a zdielať s nimi stravovanie a Javorie vám ponúkne ubytovanie zadarmo. Najväčšia pomoc je počas víkendov. Zatiaľ ešte bežia kurzy, avšak od Decembra ich bude menej a v zime ešte menej. Je samozrejmosťou, že s nimi môžete diskutovať a meditovať. No a keby sa vám nedalo prísť osobne, môžete ich podporiť finančným darom, cez naše oz. Sati Slovensko 
Prosím hláste sa na info@javorie.com.