Naša vízia

Meditačné centrum Javorie,  je v procese transformácie. Zakladateľ Juraj Porubský už nie je medzi nami. Doterajší model fungovania nie je možný. Centrum môže patriť pod o.z. Sati Slovensko, čo zabezpečí jeho fungovanie tak ako ho doteraz poznáte. Keď sa to podarí, na Javorie príde život. Presťahuje sa sem sedem dospelých a  štyri deti. Postavíme si malé domčeky na lúke vedľa centra, budeme tu žiť, pracovať a udržiavať centrum v duchu Jurajovej vízie. Časť práce budeme vykonávať  bez nároku na finančnú odmenu ako našu dánu centru. Sedem trvalých dobrovoľníkov pomôže centru sa vrátiť do finančnej rovnováhy. Zároveň sa budeme venovať dobrovoľníckym programom, aby Javorie bolo čo najviac dlhodobo udržateľné a finančne sebestačné.

Ako to na Javorí teraz vyzerá? Meditačné centrum Javorie sa nachádza na Strednom Slovensku v okrese Detva. Je to centrum známe svojou duchovnou čistotou a kvalitnými kurzami známych meditatčných učiteľov z celého sveta. V tejto oblasti jedno z najlepších centier v rámci Európy.K centru patrí 12.6 Ha  pozemkov, z časti lúk a z časti lesa. V  oplotenom areáli sa nachádza Hlavná budova, ktorá má 2 podlažia a kapacitu 26 lôžok a 10 prístelok. K tomu máme 14 chatiek na sólo ubytovanie v lete, a 4 chatky s kúpeľňou využívané celoročne. V centre je letná kuchyňa, čistička odpadových vôd, jazierko, stúpa a množstvo lúk a stromov. . Horná meditačná hala s kapacitou 50 meditujúcich je určená na tiché meditácie. V spodnej meditačnej miestnosti (kapacita 40 meditujúcich, alebo 25 cvičiacich) sa konajú kurzy Qi Gong a Jógy. V teplých mesiacoch fungujú aj vonkajšie meditačné miesta v lese a stan s pieskom na meditáciu  v chôdzi. V hlavnej budove je plne vybavená kuchyňa, v ktorej varíme.

Ako bude centrum vyzerať, keď ho preberie o.z. Sati Slovensko? 

Centrum bude mať tri základné piliere:

  1. V prvom rade, Javorie zostane Meditačné centrum pre ľudí. Bude otvorené všetkým s úprimným záujmom na ceste poznania, buddhistom, taoistom, jogínom.  Bude otvorené pre vzdelávacie, praktické i meditačné kurzy, i individuálne zásedy.
  2. Javorie bude miestom pre život malej Javoriackej komunity. Život jednotlivcov a rodín, ktorí chcú spoločne, svojou dobrovoľnou činnosťou podporovať chod a rozvoj centra. Ľudí, ktorí tu budú žiť a tvoriť zmysluplné hodnoty v súlade s prírodou. 
  3. Po tretie, Javorie je a bude miestom pre pobyt budhistických mníchov a mníšiek. Už v minulosti im Javorie poskytovalo útočisko. O.z, Sati Slovensko chce v tomto pokračovať a zvýšiť kapacity a vylepšiť zázemie na ich dlhodobý pobyt.  Javorie umožní mníchom možnosť dlhodobo rozvíjať ich cnosti, zdieľať svoju múdrosť a poznanie so svetom a návštevníkmi Javoria.

Všetky tieto činnosti sa budú diať a rozvíjať na pozemkoch, ktoré patria centrum Javorie. Keď ho preberie o.z.Sati, centrum v oplotenom areáli ostatne nenarušené. 

Areál pre meditujúcich (bordová a ružová plocha na grafe)

Srdcom centra je oplotený areál. Nachádza sa v ňom hlavná budova, chatky, jazierko a stúpa. Je tu ohnisko, stan s pieskom na meditáciu v chôdzi, i parkovisko. Je to priestor, oprostený od svätských pôžitkov a udržiavaný v rýdzosti budhistických predsavzatí centra. 

V centre vznikne Meditačný háj. Tí, čo Javorie poznáte, bude situovaný v ovocnom sade so starým domom nad centrom. Tento priestor plánujeme upraviť pre potreby centra i  potreby jeho správcov. Vzniknú tu chatky pre samozásedy, komunitný priestor, spoločný priestor pre mníchov, permakultúrna záhrada, ovocný sad. Je to priestor na realizáciu nadobudnutej múdrosti a poznania človekom.

Areál pre správcov (žltá plocha)

je lúka nad osadou Šulské. Tu na ploche, ktorá pokrýva menej než 13% pozemkov centra vzniknú prírodné domčeky,  a maringotky pre ľudí pracujúcich na Javorí.Keďže hlboko vnímame posvätnosť priestoru, ktorý nám príroda Javoria poskytne, zaväzujeme sa stavať i žiť spôsobom prírode neubližujúcim, a kultivovať priestor vnímavým a citlivým prírode blízkym spôsobom. 

Mníšske chatky (tmavo žltá plocha)

Jednu chatku pre mníchov na lúke pod lesom už máme. Plánujeme pridať ešte 2 maringotky bližšie k lesu. Postupne, ako sa komunita mníchov a mníšiek bude rozrastať, vznikne priestor pre ďalšie. 

Lesy a lúky (zelená plocha)

Veľkú časť centra tvoria lesy a lúky. Lesy nechávame divokej prírode a lúky kosíme raz ročne. Priamo v centre tak s nami koexistujú ekosystémy reprezentujúce krajinno-kultúrne dedičstvo v lazníckej oblasti Podpoľania. Chceme ich také zachovať a tešiť sa z rozmanitosti rastlín a živočíchov, ktoré nám poskytujú. 

 A aká je naša vizia? 

Na Javorí budeme ako správcovia v prvom rade slúžiť centru,. Ako správcovia tu budeme zároveň aj žiť, aby sme mohli byť tam, kde sme najviac potrební. Obraz nášho života nazývame Vízia Spolubytie. Obraz rozvoja centra nazývame Vízia Javorie. Vnímame, že tieto dva svety sa budú prelínať a navzájom ovplyvňovať. Aj preto je pre nás dôležité si obraz vytvoriť a s Vami - záujemcami o centrum ich zdeliť.  

Vízia spolubytie: 

V dobe oddelenosti je naším zámerom spojenie. Spojenie bytostí do funkcneho celku tak, aby každá ostala sama sebou, a aby vysledkom nebol jeden odtieň, ale pestrofarebny obraz. Obraz spojenie sa s prírodou, so sebou a navzajom. 

 Obraz v ktorom jedna plus jedna nie je dva, ale tri. Spolocna praca, spolocne priestory, zahrady, zdielanie, spotnánna kreativita a radosť. Vzájomná opora, prijatie, a  bezpecny priestor na svoje stisenia sa a oddych -sami alebo so svojou malou rodinou.

Vízia Javorie: 

Naša vízia je rozvíjať  Javorie ako meditačné centrum. V našich očiach je hlavnou úlohou tvoriť miesto pre napĺňanie plného  potenciálu Života na Zemi. Pre človeka je to rozvoj fyzických, mentálnych a duchovných schopností, pre ľudstvo je to schopnosť žit súcit  a dobrotivú láskavosť v osobných, spoločenských i duchovných vzťahoch. Pre planétu Zem a pre priestor  Javoria je to pestovanie hĺbinného prepojenia  a precítenia zákonitostí spolutvorby s prírodou a pre prírodu, pre  naplnenie potenciálu  človeka,  spoločnosti a sveta. Aby takýto obraz v našich očiach nadobúdal reálnu formu, inšpirujeme sa tradičných učeniach  buddhizmu, taoismu a hinduismu.  

A aké kurzy budú na Javorí? 

Javorie bolo vytvorené pre kultiváciu theravádového buddhismu. Zásedov i meditácii by sme vedeli spraviť veľa, ale záujem o takéto kurzy má svoje limity. Zároveň v súčasnosti väčšina týchto kurzov pokrýva len nevyhnutné náklady spojené priamo s kurzom, neprispieva k pokrytiu prevádzkových nákladom centra, a už vôbec k vytváraniu finančných rezerv pre udržiavanie a zveľaďovanie Centra, Meditačného hája, alebo priestoru pre mníchov.. 

Tieto druhy nákladov však vieme pokryť z nebudhistických kurzov a vzdelávaní, ktorých  finančný model je nastavený inak. Týmito kurzami sú hlavne taoistické a jogové kurzy, pretože viacerí z nás praktikujú Qi Gong alebo sa venujú klasickej čínskej medicíne a životospráve, a teda prepojenie s taoistickými metódami je len prirodzeným vyústením toho, čo v skupine je.  S jogou je to podobne, je v priestore našej skupiny, a zaujíma nás prienik  cez etablovaných učiteľov eticky a morálne príbuzných tradičných škôl. Zároveň si chceme nechať priestor pre vzdelávanie komunity v procesoch, ktoré podporujú spolubytie komunity a vytvárnie zmysluplných vzťahov i komunikácie, keďže kvalita nášho spolubytia a kvalita fungovania centra spolu súvisia. Je to vzájomná symbióza. Komunita  bude na Javorí pracovať, a Javorie bude životaschopné vďaka komunite. Dobrovoľnícka práca pokryje veľkú časť nákladov na personál, a zabezpečí sa finančná stabilita centra. Vieme, že kvalitná ponuka kurzov a živý kontakt s mníchmi v centre pomôže rozvinúť centrum a znovuoživiť existujúcu komunitu a pritiahnuť nových ľudí do centra. 

 

Ak si želáte nás podporiť prosím kliknite SEM.