Nahrávky

Tu sú posledné večerné prednášky, meditačné inštrukcie a vedené meditácie z vipassanových kurzov. Nahrávky sú verejne dostupné, so súhlasom učiteľov.