Typ pobytov

1. Meditačný kurz s učiteľom

Väčšinu nami ponúkaných akcií predstavujú meditačné ústrania s rôznymi učiteľmi. V prevažnej miere ide o buddhistických mníchov, ale máme veľmi dobré skúsenosti aj s laickými učiteľmi. Kurzy sú zamerané na meditáciu vipassana, v niektorých prípadoch môžu byť kurzy zamerané aj na iný typ buddhistických meditácií (napríklad metta a iné). Trvanie kurzov môže byť rôzne. Od krátkych 5-dňových ústraní až po intenzívne 3-týždňové kurzy. Minimálna dĺžka pobytu je stanovená učiteľom, ale prevažne to býva 7 dní. Zásadne sa dodržujú pravidlá centra. Viac informácií nájdete v sekcii učitelia, program kurzov a cenník.

2. Samozásed

Ponúkame tiež možnosť samostatného meditačného ústrania. Meditujúci dodržuje svoj vlastný program a zabezpečuje si vlastnú stravu. K dispozícii je kuchynka so základným vybavením, chladničkou, hrncami a pod. Dodržuje sa päť alebo osem etických predsavzatí, podľa vlastného rozhodnutia. Tento typ kurzov je vhodný len pre pokročilejších meditujúcich, ktorí už poznajú základné meditačné inštrukcie a dokážu dodržiavať disciplínu a meditovať aj úplne sami, bez prítomnosti učiteľa. Využitím tejto možnosti si môžete predĺžiť zásed s učiteľom tým, že prídete pred kurzom alebo zostanete po kurze. Účasť na samozásede je možná iba pri dodržaní pravidiel centra počas samozásedu. Tento typ pobytu je finančne zvýhodnený. Pozrite si cenník kurzov. Miesto kde vás ubytujeme záleží od ročného obdobia a iných faktorov. Tu si môžete pozrieť možnosti ubytovania.

3. Inšpiratívne kurzy

Do tejto kategórie radíme všetky ostatné kurzy, ktoré u nás organizujeme. Rozširujeme tým našu paletu kurzov, ktoré pomáhajú lepšie uchopiť a porozumieť každodennému životu, alebo iným spôsobom pomôcť vášmu osobnému rozvoju. Snažíme sa zachovať meditatívny charakter centra a tak našu paletu kurzov rozširujeme iba o smery, ktorým dôverujeme. Je to napríklad nový mindfulness štýl, yin yoga, alebo qi gong (či kung). Pri vašej účasti je potrebné dodržiavať pravidlá centra počas inšpiratívnych kurzov. Poznámka: Pri všetkých typoch kurzov si organizátor vyhradzuje právo na povolenie alebo zamietnutie pobytu. Zároveň si organizátor vyhradzuje právo ukončiť pobyt osobe, resp. skupine osôb, ktorá nedodržuje pravidlá centra, denný režim alebo inak narušuje priebeh kurzu.