Pravidlá centra počas samozásedu

Ku každému meditujúcemu, pristupujeme individuálne. Príchod do centra umožňujeme až po vzájomnej dohode.

  1. Pri príchode podpisujete kontrakt. Preberáte zodpovednosť za seba a svoj mentálny stav a nesiete zodpovednosť za prípadné, vami spôsobené, materiálne škody v centre.
  2. Samostatne meditovať môžu iba meditujúci, ktorí absolvovali dlhodobejší kurz s učiteľom vipassany, prípadne je vhodné mať odporúčanie na samozásed od učiteľa.
  3. V prípade, že sa v centre nachádza meditačný učiteľ, je povinné ísť k nemu na interview aspoň 1-2 krát za týždeň. Výnimky povoľuje jedine učiteľ. Alebo je možné mať dohodnutého svojho učiteľa na telefóne a v prípade potreby mu vedieť zavolať.
  4. Akékoľvek výnimky povoľuje jedine učiteľ.
  5. Pokiaľ ste ubytovaný v chatkách, zodpovedáte za spodnú kuchynku a vonkajšie sociálky. Ak ste ubytovaný v hlavnej budove, máte na starosti zatvaranie okien, zhasínanie svetiel a prípadne sviečky.
  6. Nesiete zodpovednosť za prípadné, vami spôsobené, škody.
  7. Prístup k internetu je len prvý deň.
  8. V dolnej meditačke sa budú púšťať nahrávky Dhammatalkov rôznych učiteľov. Účasť je dobrovoľná, ale odporúčaná.

Prosím, prečítajte si aj naše všeobecné Pravidlá centra. Mnohé z nich sa sťahujú aj na pobyt osamote.

  • Karmajóga. Čiže výpomoc centru. Každý meditujúci pomáha približne jednu hodinu denne podľa požiadaviek centra. Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť.
  • Počas meditačnej praxe neodporúčame držať pôst. Vyvážená, striedma strava je prospešná vyváženej praxi. Výnimky povoľuje jedine učiteľ.

Nedodržanie Pravidiel centra, požiadaviek a odporúčaní učiteľa či personálu môže znamenať vylúčenie z Javoria.