Podporte nás

Podporte nás

Vykonávanie aktivít OZ Sati sa spolieha na členské príspevky a rôzne finančné dary. Získané finančné prostriedky používame výhradne na  „budhistické“ aktivity a nikto z členov nie je za svoju činnosť nijako finančne odmeňovaný. Pokiaľ ste sa rozhodli prispieť aj vy, ponúkame vám viacero spôsobov ako tak urobiť. Každý príspevok si vysoko ceníme. Vaše priame finančné dary nám môžete posielať na toto číslo účtu:

4014903479/7500 (ČSOB)

Za všetky dary a akúkoľvek formy podpory našim priaznivcom ďakujeme a prajeme, aby im aj tieto zásluhy pomáhali na ich ceste za poznaním skutočnej podstaty všetkých javov!

Postup pri poukázaní daňovej asignácie:

Postup krokov na poukázanie % z príjmu právnických osôb

Postup krokov na poukázanie % z príjmu fyzických osob (SZČO)

Postup krokov na poukázanie % z príjmu zamestnanca

Formuláre – zamestnanec:

Vyhlásenie

Vyhlásenie je predvyplnené, obsahuje údaje o našej organizácii.

Potvrdenie o zaplatení dane

 Formuláre – fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)(predvyplnené s údajmi našej organizácie)
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (predvyplnené s údajmi našej organizácie)

Ak ste ako zamestnanec alebo fyzická osoba (SZČO) v roku 2016 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3 % z dane z príjmu. V takomto prípade k Vyhláseniu alebo k svojmu daňovému priznaniu, prosím, priložte nasledovné:

Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

(Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.)

ALEBO

Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

(Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.)

Ako dobrovoľník ste nemuseli odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môžete “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Čo sa nám podarilo v roku 2012

Čo sa nám podarilo v roku 2013

 

 

Keby ľudia tak ako ja vedeli, aký prospech prináša dávanie a zdieľanie, nedali by si jediné jedlo bez toho, aby sa oň podelili, a nikdy by nedovolili poškvrne lakomosti, aby sa ich zmocnila a zakorenila v mysli (Buddha, Itivuttaka 26).