Kto sme

● Kto sme

Občianske združenie SATI SLOVENSKO je nepolitické, dobrovoľné združenie občanov, ktoré podporuje rozvoj Théravádového budhizmu na území Slovenskej republiky.

● Cieľom občianskeho združenia je:

Podporovať praktikovanie a šírenie budhizmu théravádovej tradície s dôrazom na etické konanie, rozvoj lásky, súcitu a bdelej pozornosti ako základných kvalít nadobúdania múdrosti.
Pracovať na odstraňovaní utrpenia v zmysle oslabovania chtivosti, nenávisti a nevedomosti. Byť oporou všetkým záujemcom o kultiváciu mysle a zvýšení kvality vlastného života.
Spolupracovať so skupinami podobného zamerania na Slovensku, ako aj so zahraničným skupinami.

● Za účelom dosiahnutia tohto cieľa združenie:

  • pozýva učiteľov, organizuje prednášky, semináre, ako aj dlhodobejšie ústrania,
  • poskytuje svoje knižné fondy za účelom vyhotovenia prekladov,
  • tvorí články a zúčastňuje sa na verejných budhistických akciách
  • distribuuje knihy a tlačené materiály, ktoré slúžia napĺňaniu cieľov združenia,
  • organizuje pravidelné večerné meditácie v rôznych mestách na Slovensku

● Podporte nás: 

Viac informácií o tom ako podporiť naše aktivity

● Pridajte sa ku nám: 

Páčia sa vám aktivity, ktoré robíme? Pridajte sa ku nám: