Budhistické koncily

◀ späť

Významné budhistické koncily uskutočnené po Budhovej smrti

Dôvodom na zvolanie prvého koncilu, ktorý sa konal asi rok po Budhovej smrti (4. alebo 5. st. p.n.l.) v indickej Ráďžagahe, bolo uchovanie jeho pôvodného učenia. Tomuto koncilu predsedal jeden z hlavných Budhových žiakov Mahakasyapa, ktorý vybral ako účastníkov tohto stretnutia 5OO arahatov. Na tomto koncile boli recitované Budhove rozpravy tak, ako si ich poprední žiaci memorovaním vštiepili do pamäti ešte za učiteľovho života. Ánanda, ktorý bol známy svojou výnimočnou pamäťou, predrecitovával Budhove rozpravy (sutty1) a iný žiak Upali zas disciplinárne pravidlá (vinaya). Názory historikov sa rôznia v tom, či už na tomto koncile sa začala koncipovať rozsiahla zbierka analytických textov (abhidhamma), systematicky objasňujúcich základné pojmy, problémy a praktické meditatívne výsledky náuky, ktoré sa nachádzajú v rozpravách. Na týchto troch súboroch sa zakladá pálijský kanón théravádového budhizmu tzv. tipitaka (trojitý kôš).

Z rôznych prameňov vyplýva, že v mníšskej komunite postupne dochádzalo k rôznym nezhodám v otázkach dodržiavania pravidiel (okrem iného aj nespokojnosť časti mníšskej obce ohľadom zákazu prijímania peňažných darov, či pitia nefermentovaného palmového vína a pod.). Tieto okolnosti viedli k zvolaniu druhého koncilu, ktorý sa konal približne sto rokov po Budhovej smrti v indickom Vesálí a zúčastnilo sa ho asi 700 mníchov. Tomuto koncilu predsedal Révata a Sarvagamín, najstarší zo zhromaždených arahatov, bol zas spytovaný ohľadom desiatich bodov kláštornej morálky. Sarvagamín všetkých desať bodov odmietol, čo viedlo k dočasnému znovunastoleniu jednoty ohľadom pravidiel. V skutočnosti sa však práve tento koncil považuje za začiatok štiepenia budhistickej komunity.

Tretí koncil sa konal približne 250 rokov p.n.l. za vlády krála Ásoku, ktorý ho zvolal prostredníctvom Moggaliputta Tissu, a to za účelom ustanovenia ortodoxného učenia. Tohto koncilu sa zúčastnilo približne 1000 mníchov a pod Tissovým vedením boli posudzované rôzne názory, z ktorých niektoré boli schválené a iné odmietnuté s tým, že navrhovatelia odmietnutých názorov boli vypovedaní z mesta Patna (India), kde sa zhromaždenie konalo.

Nespokojní mnísi zvolali „opozičný“ koncil, ktorý však nebol uznaný staršími (sthaviras) mníchmi a ktorý zahŕňal nielen všetkých nespokojných mníchov bez ohľadu na úroveň ich duchovného pokroku, ale pripustil i účasť laických prívržencov. Tento koncil schválil niektoré zmeny rádových pravidiel a jeho účastníci sa označili za predstaviteľov máhasangha (veľké spoločenstvo). Sthaviras neskôr sformovali théravadový budhizmus a mahasanghika sa spája s mahajánovou vetvou budhizmu.

Spory o autentičnosť učenia a problémy spojené so zachovávaním rádových pravidiel v kláštorných spoločenstvách boli čiastočne dôsledkom úspechu budhizmu medzi obyčajnými ľuďmi, ale i bohatými a mocnými podporovateľmi. Tento úspech totiž viedol k rýchlemu rastu mníšskych spoločenstiev, častokrát však z iných dôvodov, než je túžba po duchovnom živote. Toto nevyhnutne viedlo ku zníženiu intelektuálnej, duchovnej a mravnej úrovne kláštorného života.

Významný bol i koncil, ktorý sa konal v kráľovskom meste Anuradhapura na Srí Lanke v roku 25 p.n.l., na ktorom sa zúčastnení mnísi dohodli, že dovtedy memorované učenie, kodifikované ako tipitaka, treba v záujme uchovania spísať. Toto sa zakrátko udialo v meste Aluvihara na Srí Lanke.

Doposiaľ posledný koncil théravadovej tradície sa konal v barmskom Rangúne v roku 1954, a to opäť za účelom recitovania a potvrdenia pálijského kanónu. Termín konania koncilu bol považovaný za 2500 výročie Budhovej smrti. Zúčastnilo sa ho 2500 mníchov a pomohol umocniť súdržnosť théravadových budhistov z celého sveta.

 

1sutta – pojednanie alebo rozprava Budhu na špecifickú tému
 

Použité zdroje:

ALLDRITT, L. D. (2005). Buddhism. Chelsea House Publishers: Philadelphia. 208 p.

BUSWELL, R. E. (ed.). (2003). Encyclopedia of Buddhism. Tomson: New York. 1042 p.

WERNER, K. (1995). Náboženství jižní a jihovýchodní Asie. Brno: Masarykova Univerzita. 215 s.

◀ späť

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *