Kosenie na Javorí

Stretnutie na Javorí sa nieslo v duchu kosenia trávy plnej všemožných foriem života. Aby sme zachovali druhovú pestrosť lúk areálu, venovali sme necelé tri dni prevažne koseniu a hrabaniu voňavej stredoslovenskej trávy. Ferko, najstarší harcovník našej zostavy, okrem rozdávania vedomostí ohľadom zdravého baštenia zaúčal i do nakúvania kosy, ktoré si sám podľa priloženého návodu sobotné ráno osvojil. Detaily sám sebe predsavzal do najbližšieho kosenia vygúgliť.

Okrem kosenia, hrabania a prenášania trávy na kompostovanie sme sa zbavovali aj posledných zvyškov starého vybavenia objektu. Nová posila, Robčo, takmer nejedol, nepil a len s fúrikom sa obracal. Keď už fúrik nevládal, tak ho vymenil za kosu, ktorá naňho bude tiež ešte dlho spomínať. Ondrej sa v kosení tiež našiel a keby mu okolnosti dlhšie dovolili pobudnúť, zrejme by pokosil aj všetkým susedom v doline.

Potom ako v nedeľu napoludnie Janči vyhlásil definitívny koniec agroturistických radovánok, zasadli sme v budúcej meditačke do ticha a pokúsili sa tak ešte pred definitívnou podobou projektu hlavnej budovy „odklepnúť“ správnu orientáciu meditačnej haly. Je rozhodnuté. Prvé, čo v novom objekte uvidíme po každom ukončení sedenia bude okrem chrbátu pred nami sediaceho výhľad do doliny nad obcou Horný Tisovník.