Privítanie jari na Javorí

Prvý májový víkend sme sa v pomerne hojnom počte opäť stretli na Javorí. I keď na pláne toho nebolo viac ako oboznámenie sa so stavom projektu rekonštrukcie hlavnej budovy a obhliadka stavu malých chatiek, nezostalo len pri slovách.

Násyp, ktorý vznikol na novopoloženom vodovodnom potrubí spájajúcom studňu s hlavným objektom, sa stal miestom položenia prvých základných kameňov tohtoročnej spolupráce. Bez nejakých špeciálnych inštrukcií sa násyp zakrátko začal meniť na kamenný chodník.

Poludňajšie slnko nás pozvalo na schladenie sa k neďalekej kyselke, čo uvítali najmä prvonávštevníci. Cesta ku kyselke bola vlastne zoznámením sa s krásnou a tichou dolinou, v ktorej sa naše budúce meditačné centrum nachádza.

Najbližšie sa na Javorí stretneme v prvej polovici júna a pustíme sa do rekonštrukcie chatiek, ktoré by koncom leta snáď už mohli poskytnúť útočisko účastníkom prvého meditačného ústrania.